top of page

Utgivelser

innovasjonsevne og digital transformasjon.jpg

Innovasjonsevne og digital transformasjon i norske bedrifter

2023

Hvordan kan bedrifter ledes slik at de skaper større verdier i en stadig mer digitalisert økonomi?

Innovasjonsevne og digital transformasjon i norske bedrifter gir deg nye verktøy og innsikter som kan brukes til å skape verdier på en smart, bærekraftig og ansvarlig måte.

Cappelen Damm Akademisk

Innovation in an Advanced Consumer Society

2016

Denne boken har som mål å utvikle innovasjonsteori ved å fokusere på innovasjon i et forbrukersamfunn. I et avansert forbrukersamfunn dominerer tjenester, og disse leveres gjennom digitale så vel som fysiske kanaler av lokale, nasjonale og globale firmaer. Boken har som mål å identifisere måter verdi kan økes for alle interessenter gjennom både gradvis og disruptiv innovasjon.

 Oxford University Press 2016

innovation in an advanced consumer society.jpg
innovating in a service-driven economy.jpg

Innovating in a Service-Driven Economy: Insights, Application, and Practice

2015

The global digital revolution has changed consumer society, service expectations, and funding models forever. Value Driven Service Innovation explores these changes from the perspectives of leading thinkers and practitioners in the field of innovation today.

Palgrave Macmillan

Innovation and Culture in Public Services: The Case of Independent Living (Services, Economy and Innovation series)

2016

There is a growing trend toward innovation in public services, and the integration of public and private entities in their delivery. This book aims to improve the ability to innovate successfully in large-scale public/private endeavors.

Edward Elgar Publishing

innovation and culture in public services.jpg
artikkel1.PNG

Digital services and competitive advantage: Strengthening the links between RBV, KBV, and innovation

2022

Richard W. Cuthbertson a,b,*, Peder Inge Furseth c 

Journal of Business Research

Service Innovation and Value Creation in Local
Journalism During Times of Crisis

2023

Ragnhild Kr. Olsen & Peder Inge Furseth

Journalism Studies

artikkel2bilde.PNG
bottom of page