top of page

Forskningstema

Mine hovedtemaer er ansvarlig transformasjon i en stadig mer AI-drevet økonomi.

Sentralt står også nye teknologier, forretningsmodeller, innovasjonskultur og verdiskaping.

Jeg skriver en bok med tittelen Responsible AI Transformation: Guidance for Sustainable and Ethical Value Creation.

Boken utgis på Routledge Studies of Innovation, Organizations and Technolog i 2025. 

Et annet viktig tema er dynamisk verdiskaping. Det er viktig for bedrifter og institusjoner fremover. 

Det er begrepet 'dynamic capabilities' som står sentralt, og bygger på David Teece sine arbeider. 

tradisjonell Bibliotek
bottom of page